Transporto teisė

Teisinės paslaugos ir konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu pervežimu susijusiais klausimais. 

Konsultuojame:

 •  logistikos,  pretenzijų (reklamacijų), ekspedijavimo ir krovos klausimais

 • su muitu susijusiais klausimais 

 • pervežimo sutarčių netinkamo įvykdymo ir žalos išieškojimo klausimais;

 • draudimo klausimais;

 • pervežimo sutarčių sudarymo klausimais.

Taip pat...

 • Parengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus ir kt.);

 • teikiame su užsienio šalimis sudarytų sutarčių teisinį vertinimą;

 • Peržiūrime bendrovių užsiimančių transporto veikla sutarčių teisinę perspektyvą;

 • atstovaujame Teisme.

 

 

Įmonių teisė

Konsultuojame visais įmonių veiklos klausimais, sprendžiame visus einamuosius įmonių steigimo ir veiklos klausimus.

Padėsime Jums: 

 • steigiant, įsigyjant, parduodant įmones, filialus ar atstovybes;  

 • įmonių susijungimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais; 

 • rengiame akcininkų, akcijų pirkimo-pardavimo sutartis ir kitus susijusius dokumentus;

 • atstovaujame bankrutavusių įmonių kreditorių ir akcininkų interesus bankroto procese;

 • padedame įregistruoti įmonių pavadinimus prieš tai patikrinę pavadinimo registravimo galimybes;

 • skolų priežiūros ir išieškojimo klausimais.

 •  

+37061563888 arba info@intralegem.io

 

Šeimos teisė

Konsultuojame:

 • Santuokos nutraukimo (separacijos), bažnytinės (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų anuliavimo klausimais;

 • tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, išlaikymo priteisimo, įvaikinimo teisiniais klausimais,

 • turto tarp sutuoktinių pasidalinimo klausimais,

 • vedybų sutarčių ir kt. procesinių dokumentų rengimo klausimais; 

 • nekilnojamojo turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės klausimais; 

 • spendžiant ginčus dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo;  

 • vardo, pavardės, tautybės keitimo klausimais;

 • kitais su šeimos teise susijusiais klausimais.

 

Paveldėjimo teisė, Globa, Rūpyba

Testamentas - paskutinė asmens valios išreiškimo forma susijusi su turtiniais santykiais. Dažnas lietuvis šio veiksmo atliko vengia ar bijo. Mūsų teisininkų komanda ne tik konsultuoja visais paveldėjimo teisės, palikimo priėmimo, globos ir rūpybos klausimais, bet ir žmogiškai paaiškina kokios teigiamos pasekmės laukia išreiškus paskutinę valią.

Konsultuojame:

 • testamento ir turto apyrašo sudarymo klausimais;

 • testamentinės išskirtinės sudarymo klausimais;

 • įpėdinių tarpusavio santykių ir atsakomybių klausimais;

 • klausimais dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir testamento pripažinimo negaliojančiu

 • termino palikimui priimti atnaujinimo klausimais;

 • Asmens globos ir turto globos klausimais;

 • Asmens rūpybos ir turto rūpybos klausimais.

 

Žemės teisė

Konsultuojame:

 • sudarant žemės sandorius (žemės pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.); 

 • žemės sklypo atidalijimo (padalinimo), naudojimosi tvarkos nustatymo, performavimo, sujungimo klausimais;

 • nuosavybės teisių atkūrimo klausimais;

 • žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams klausimais;

 • servituto nustatymo klausimais; 

 • žemės įsigijimo, įkeitimo tikrinimo klausimais;

 • žemės konsolidacijos klausimais.

 

Sutarčių teisė

Rengiame įvairias civilines sutartis  ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio kontrahentais taip pat konsultuojame sutarties nutraukimo, negaliojimo ir nuginčijimo klausimais. Atliekame jau sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą.

Rengiamos sutartys:

 • pirkimo-pardavimo, mainų;

 • paskolos;

 • nuomos, panaudos;

 • statybos ir vartojimo rangos;

 • dovanojimas;

 • vežimo, krovinių ekspedicijos;

 • partnerystės, jungtinės veiklos;

 • taikos;

 • draudimo;

 • darbo, kolektyvines;

 • autorines;

 • kitas sutartis.

 

Darbo teisė

Pateikiame klientams praktinius sprendimus, padedančius išspręsti įvairias su darbo santykiais susijusias problemas, ruošiame procesinius dokumentus, atstovaujame teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose.

Konsultuojame:

 • atleidimo iš darbo klausimais;

 • turtinės (materialinės) darbuotojų atsakomybės klausimais

 • darbuotojų stebėjimo klausimais;

 • drausminės nuobaudos skyrimo klausimais;

 • darbuotojo atleidimo iš darbo klausimais;

 • darbuotojo suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo klausimais;

 • darbo sutarčių ir vadovų sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo klausimais;

 • kitų su darbo santykiais susijusių sutarčių (konfidencialumo, nekonkuravimo, mokymo išlaidų padengimo ir pan.) sudarymo, vykdymo ir nutraukimo klausimais;

 • lokalinių teisės aktų (darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, darbuotojų komandiravimo ir kitų) rengimo klausimais.

 

Bankroto teisė

Teikiame visas su bankrotu ir restruktūrizavimu (nemokumu) susijusias teisines paslaugas. Atstovaujame bankroto administratorių, kreditorių, bendrovės akcininkų ar buvusių vadovų interesus visame bankroto bylos procese. 

Konsultuojame:

 • juridinio asmens bankroto klausimais;

 • fizinio asmens bankroto klausimais;

 • kreditorių teisių ginimo klausimais;

 • bankroto administratorių etikos kodekso, veiklos ataskaitos ir kt. su bankroto administratorių veikla susijusiais klausimais;

 • tyčinio bankroto, žalos iš vadovo priteisimo klausimais;

 • su sandorių pripažinimu negaliojančiais susijusiais klausimais;

 • kt. su bankroto ir restruktūrizavimu susijusias klausimais.

 

Krypto valiutos ir ICO(initial coin offering)

Mūsų komanda siekia eiti žingsnis žingsnį su technologijomis, todėl siekiame ne tik išskirti iš rinkos, bet ir rodyti jog pasitikime ir tikime novatoriškais sprendimais. To pasėkoje galime pasiūlyti atsiskaitymą už suteiktas teisines paslaugas  elektronine valiuta - bitcoinais.  Taip pat teikiame konsultacijas visais su krypto valiutomis ir ICO (Initial coin offerings) susijusiais klausimais.

 

Konsultuojame: 

 • visų reprezentacinių dokumentų ruošimo (Onepager, Whitepapper ir kt.) klausimais;

 • ICO struktūros ir jurisdikcijos pasirinkimo galimybių klausimais;

 • kypto valiutų teisinio reglamentavimo klausimais;

 • kt. su krypto valiutomis ir ICO susijusiais klausimais.

 

 

Intelektinės nuosavybės teisė

Sprendžiame teisinius klausimus, susijusius su įvairiausių verslo ir privačių sričių intelektine nuosavybe.

Konsultuojame:

 • duomenų bazių apsaugos ir teisinio reglamentavimo klausimais; 

 • domeno registracijos ir domeno pasirinkimo klausimais;

 • frančizės klausimais;

 • patentų, prekybos ženklų, licencinių sutarčių rengimo klausimais;

 • komercinių paslapčių saugojimo klausimais;

 • dizaino registravimo klausimais;

 • kt. su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais

 

Statybų teisė

 Konsultuojame: 

 • bendro naudojimo tvarkos nustatymo tarp bendraturčių klausimais;

 • hipotekos, servitutų nustatymo, ilgalaikės nuomos sandorių sudarymo klausimais;

 • rangos, subrangos, projektavimo ir kitų sutarčių ruošimo klausimasi bei pačių sutarčių sudarymas;

 • statybų teisėtumo, savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimais;

 • statinių pripažinimo tinkamais naudoti klausimais;

 • kt. su statybų teise susijusias klausimasi.